Přidej si reklamu
Jste zde: Home > Podmínky užívání

Podmínky užívání

Čl.I. - PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SERVERU


1. Karel Šmatlák – RELAXSPORT.cz (dále jen „Provozovatel“) je oprávněným provozovatelem a správcem internetových stránek http://www.relaxsport.cz. Provozovatel poskytuje služby v rámci serveru RELAXSPORT. Tyto služby umožňují registrovanému uživateli (dále jen „Uživatel") vkládat textové i obrazové informace a je mu umožněno tato data zobrazovat nebo s nimi jinak manipulovat. Pokud je chce Uživatel využívat, musí souhlasit s těmito Podmínkami užívání serveru (dále jen „Podmínky užívání") a tím se zařazuje mezi Uživatele. Uživatel se zavazuje, že informace vložené na server budou odpovídat platným zákonům ČR.


2. U všech programů má Uživatel možnost si přihlášením do administrace (zadává svůj Login a Heslo) sám spravovat poskytnuté údaje k prezentaci. Heslo ke vstupu si Uživatel sám zvolí při vstupní registraci! Pro užívání služeb serveru je Uživatel povinen uvést platnou e-mailovou adresu a pravdivé kontaktní údaje o své osobě či firmě (jinak má Provozovatel právo registraci zrušit). Uživatelem se stává fyzická či právnická osoba po potvrzení registrace administrátorem na kontaktní e-mailovou adresu.


3. Základní zápis na server RELAXSPORT se zobrazením v jedné sekci katalogu firem a s možností on-line administrace je ZDARMA. U základního zápisu není možná vícenásobná registrace jednoho Uživatele. Zdarma je také inzerce sportovních i zábavních akcí do rubriky Sportovní akce (viz. kategorie "Chci sportovat – Chci fandit – Chci se bavit"). Zpoplatněna je komerční inzerce zájezdů za sportem do rubriky Cestování za sportem (viz. kategorie Nabídka v ČR – Zahraniční zájezdy) spolu s přednostními zápisy do katalogu firem. Jedná se o programy ZÁKLAD Plus, INZERT, MAXIMUM, MAXIMUM Plus.


4. Uživatel zařazuje svou inzerci dle této tabulky:


A) Sportovní akce do kategorií:


· Chci sportovat (viz. RelaxSport) – to jsou soutěže, turnaje, utkání a závody pro rekreační sportovce.

Akce jsou určeny široké sportovní veřejnosti!· Chci fandit (viz. ProfiSport) - to jsou soutěže, turnaje, utkání a závody profesionálních sportovců.

Akce jsou určeny sportovním fanouškům!· Chci se bavit (viz. SportyPárty) – to jsou setkání, srazy, oslavy, výročí a jiné sportovně zábavné veselice.

Akce jsou určeny široké sportovní veřejnosti!


B) Zájezdy za sportem do kategorií:


· Nabídka v ČRnabídky organizovaného cestování za sportem v tuzemsku

Zájezdy jsou určeny široké sportovní veřejnosti!· Zahraniční zájezdynabídky organizovaného cestování za sportem do zahraničí

Zájezdy jsou určeny široké sportovní veřejnosti!Provozovatel si vyhrazuje právo na přesun příspěvků do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá zařazení. O přemístění či úpravě příspěvků rozhodne Provozovatel.


5. Pro inzerci sportovních akcí a zájezdů jsou Provozovatelem povoleny všechny sporty a hry zapsané na Seznam sportů a her. Tento seznam je možno rozšířit o další druhy sportů a her.


6. Uživatel si může objednat na serveru reklamu dle tohoto Ceníku reklamy.


7. Uživatel nemá právo využít služeb serveru RELAXSPORT k nezákonné činnosti. Provozovatel se tímto distancuje od jakékoli odpovědnosti za fotogalerie, články, reportáže a komentáře či další informace přidané na server registrovaným či neregistrovaným uživatelem. Uživatel nesmí služeb RELAXSPORT.cz využít tak, aby tyto mohly poškodit, přetížit, omezit či zhoršit funkčnost serveru nebo jeho služeb. Uživatel se nesmí pokoušet získávat hesla k neveřejným informacím.


8. Uživatel si uvědomuje, že informace, jenž dobrovolně poskytne na RELAXSPORT, mohou být zneužity třetími osobami. Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob.


9. Provozovatel je oprávněn smazat, upravit, přesunout či jinak manipulovat s informacemi vloženými na server. Učiní tak pouze ve výjimečných případech. Uživatel s tímto souhlasí bez výhrad.


10. Provozovatel je oprávněn manipulovat s údaji zadanými při registraci. Zavazuje se ale, že je nebude poskytovat třetím osobám či jinak zneužívat.


11. Provozovatel nezodpovídá za pravdivost informací zadaných Uživateli.


12. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly přímo, nepřímo či náhodně v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti užívání služeb RELAXSPORT.cz a nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.


13. Uživatel prohlašuje, že bude používat služby podle svého nejlepšího vědomí a uvážení. Provozovatel nezodpovídá za činnost Uživatelů a nenese odpovědnost za případné zneužití služeb serveru Uživateli či třetími osobami.


14. Provozovatel má právo kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek užívání a změna nabývá platnosti okamžikem jejich zveřejněním na stránkách serveru RELAXSPORT.cz. Pokud Uživatel pokračuje v užívání jeho služeb, má se za to, že s provedenými změnami v Podmínkách užívání souhlasí a akceptuje veškerá jejich ustanovení a to bez jakýchkoli výhrad.


15. Provozovatel je oprávněn, bez souhlasu Uživatelů a bez předchozího oznámení, upravovat nebo jinak měnit jednotlivé služby serveru v návaznosti na registrační programy. Učiní tak pouze ve výjimečných případech.


16. Provozovatel má právo odeslat Uživatelům serveru RELAXSPORT na e-mail sdělení. Tyto e-maily tedy nemohou být považovány za nevyžádanou poštu (tzv. spam).


17. Provozovatel si vyhrazuje právo na chyby v textu. Uživatel tímto bere na vědomí, že Provozovatel má vždy právo se rozhodnout, jak bude postupovat.


18. Provozovatel si vyhrazuje právo na smazání zápisů nebo prezentačních záznamů všech programů po uplynutí doby 1 roku (expirace registrace). Provozovatelem bude také odstraněna inzerce a příspěvky, které nesplňují Podmínky užívání a nebo jsou-li tyto v rozporu s dobrými mravy.


19. Potvrzením těchto podmínek uděluje uživatel souhlas Provozovateli jakožto správci se zpracováním jeho osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10-ti let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.


20. Tyto Podmínky užívání vstupují v platnost 03.03.2008, včetně pozdějších úprav.Čl. II. - AUTORSKÁ PRÁVA


Autorská práva na jednotlivé články, reportáže, fotografie a loga zůstávají jejich autorům či vlastníkům (pokud nebylo dohodnuto jinak). Jakékoliv užití, či pouze převzetí textu, fotografií nebo jiného obsahu, včetně grafiky je bez souhlasu Provozovatele zapovězeno.


Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2008 RELAXSPORT.cz


 
Přidat.eu záložku

In-počasí
Přihlašte se k odběru novinek

en  de  fr  es  it  ru  pt  
Mapa akcí  RSS RSS
My status